דיני תעבורה – מה אתם צריכים לדעת

25.02.2021

דיני התעבורה מוסדרים בפקודת התעבורה ותקנות התעבורה, והם נמצאים בתחום המשפט הפלילי ונאכפים ע"י משטרת ישראל.

בשל חשיבותם של דיני התעבורה במדינת ישראל והשפעתם המרובה על כלל התושבים בחר המחוקק להקים בתי משפט שלום לתעבורה שלהם הסמכות הדבר אכיפת דיני התעבורה.

עבירות התעבורה נחלקות לשני סוגים לעניין הסנקציה המופעלת:

עבירות ברירות קנס

הודעת תשלום קנס. ניתן לבקש בתוך 90 יום בקשה להישפט.

הזמנה לדין

הזמנה לדין אשר כוללת תאריך להתייצבות בבית המשפט.

 

אנשים רבים בהם נהגים זהירים ללא כל עבר תעבורתי מוצאים עצמם מואשמים בעבירות תעבורה מסוימות.

פקודת התעבורה רווה הוראות בדבר עונשי מינימום לצד ביצוע עבירות התעבורה, החל מקנס כספי, פסילת רישיון הנהיגה ועד למאסר בפועל.

היוועצות עם עו"ד המומחה בתחום התעבורה תוכל לסייע ולהקל רבות על נאשמים בעבירות תעבורה באמצעות תיקון כתבי אישום, זיכויים, השבת רישיון שנפסל, הקלה בעונש ועוד.